PEW-RAPPORT: 17 PROSENT MUSLIMER I NORGE I 2050 MED FORTSATT HØY INNVANDRING

 

HØY INNVANDRING: Slik vil Europa-kartet se ut i 2050 med en fortsatt  høy innvandring. Den mørkeste grønnfargen står for en muslimsk befolkningsandel på mer enn 18 prosent. ILLUSTRASJON: PEW

 

Det anerkjente amerikanske forskningssenteret Pew skriver i en forskningsrapport at i Norge vil 17 prosent av befolkningen være muslimer i 2050 ved fortsatt høy innvandring. Norge vil dermed bli et av de seks europeiske landene med høyest andel muslimer. I Sverige vil nesten hver tredje innbyggere være muslim om drøye 30 år. Forskningsrapporten har skapt stor debatt i Sverige.

Får PEW rett i sine prognoser, vil Europa ha en muslimsk befolkning på 75,5 millioner i 2050 ved fortsatt høy innvandring. Det betyr en andel på 14 prosent. De fleste vil bo i land som Tyskland (13,4 millioner), Storbritannia (13,4), Frankrike (13,2) og Italia (8,2).
Men lille Sverige vil ha den største andelen av muslimer – hele 30,6 prosent eller 4,5 millioner mennesker.
I Norge vil det med «høy» innvandring bo 1,3 millioner muslimer om drøye 30 år – eller 17 prosent av befolkningen.
Det er et stort skille mellom Vest-Europa og Øst-Europa.
Folkerike land som Tsjekkia, Polen, Romania vil ha rundt én prosent eller færre muslimske innbyggere. Bulgaria (11,6 prosent), som tradisjonelt har hatt en minoritet muslimer sør i landet, er unntaket. I Vest-Europa blir det Portugal (2,5 prosent), Spania (7,2) og Irland (4,4) som fortsatt vil ha et klart flertall av ikke-muslimer.

 

ØST-EUROPA: I 2050 vil det kun være  østeuropeiske land, samt Portugal, som ikke har store muslimske befolkningsgrupper, ifølge en ny forskniungsrapport fra PEW.

I 2016 var det i de 28 EU-landene (pluss Norge og Sveits) 25,8 millioner muslimer (4,9 prosent av befolkningen). Det var en vekst på 6,3 millioner muslimer siden 2010.
På verdensbasis er muslimene den desidert raskest voksende religiøse befolkningsgruppen. Pew tall viser at den muslimske befolkningen globalt sett vil vokse med 70 prosent mellom 2016-2060. Verdens kristne befolkningsgruppe vil vokse med 34 prosent, mens snittet for hele verdens befolkning i samme periode er 32 prosent.
PEW har tatt hensyn til at muslimer i Europa har en lavere fertilitet enn muslimer i andre verdensdeler, når de ser på befolkningsutviklingen i det fremtidige Europa. Mens muslimer i «Sub-Saharan Africa» i dag føder i snitt 5,2 barn, er prognosen for snittet blant muslimer i Europa 2,6 barn i perioden 2015-2020. Snittet blant andre europeere er beregnet å ligge på 1,6 barn.
Tallene for Norge er 2,1 i snitt blant muslimer og 1,8 blant ikke-muslimer.
Selv om innvandringen til Europa skulle stoppes fullstendig – og permanent – vil den muslimske befolkningsgruppens andel i Europa fortsette å vokse. Dette skyldes at muslimer i Europa er langt yngre enn resten av befolkning (13 år yngre i snitt) og at de får flere barn enn andre befolkningsgrupper i Europa. Veksten vil – med fullstendig innvandringsstopp – vokse fra en andel på 4,9 prosent i dag til en andel på 7,4 prosent i 2050. Hvis innvandringen stoppes helt.
Tekst: MORTEN AASBØ

 

STOPP: Dette scenariet viser andelen av muslimer i europeiske land i 2050 hvis  vi stopper innvandringen i dag –  på permanent basis. Illustrasjon: PEW

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.