75 år siden Tungtvannsaksjonen: Kronprins Haakon fulgte sabotørenes rute

FULGTE DELER AV RUTEN: Kronprins Haakon giikk deler av Vemork-sabotørenes rute sammen emd spesialsoldater fra Forsvarset. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen/ Det kongelige hoff

Sammen med spesialstyrker fra Forsvaret
markerte kronprins Haakon i dag 75 års jubileet for Tungtvannsaksjone på Vemork ved Rjukan ved å gå den siste delen av sabotørenes strabasiøse rute.

Vemork-aksjonen, som gikk under navnet Operasjon Gunnerside, betraktes som en av de aller viktigste i Europa under 2. verdenskrig. Aksjonen var et samarbeid mellom engelske og norske styrker. Under besøket la Kronprinsregenten vekt på viktigheten av å markere aksjonen for å minne oss selv og yngre generasjoner om hva våre forfedre kjempet for.
– En dag som denne handler om historien vår, verdiene våre, at vi ikke skal ta våre tilkjempede friheter for gitt, uttalte kronprins Haakon

Turen Kronprinsregenten tilbakela på ski fra fjellet, gjennom Fjøsbudalen og vandringen ned gjennom juvet i dag, var krevende. Temperaturen var nede i minus 20 grader. Turen ga en liten anelse om hvor strabasiøst det må ha vært for sabotørene den gangen for 75 år siden.

 

STRABASIØS TUR: Kronprins Haakon på vei ned mot Vemork – hvor de fulgte sabotørenes rute. Bak kronprinsen følger en gruppe spesialsoldater fra Forsvaret. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

 

Sabotasje
Tungtvannsaksjonen var en serie militære sabotasjeaksjoner mot Norsk Hydros anlegg på Rjukan under den andre verdenskrig. Aksjonene ble utført av de allierte og hadde som mål å hindre at Tyskland fikk tilgang til tungtvann produsert på Rjukan. Tungtvannet var viktig i atomforskning og i eventuell produksjon av atomvåpen. En liten styrke lokalkjente og spesialtrente sabotører ble bedt om å utføre oppdraget: å ødelegge tungtvannsfabrikken på Vemork.
Ledet av Joachim Rønneberg klarte sabotørene å ta seg frem til anlegget natten mellom 27. og 28. februar 1943. I løpet av noen minutter var ladningene festet, og eksplosjonen som fulgte kort tid etter ødela cellene som produserte tungtvannet.

Personlig hilsen
Den nå 98 år gamle Rønneberg hadde dessverre ikke anledning til å være til stede på Vemork i dag. Men inne på Hardangervidda spilte Kronprins Haakon inn en videohilsen til Rønneberg, som blir oversendt så snart forholdene tillater det.
Etter angrepet på Vemork forsvant sabotørene omtrent den veien de hadde kommet – ned i juvet og opp på fjellet på den andre siden. Deretter gikk ferden tvers over Sør-Norge til Sverige for en del av gruppen, mens andre ble igjen på Hardangervidda. Hele operasjonen ble utført i full britisk uniform og uten at skudd ble løsnet.

Kransnedleggelse

På Vemork fikk Kronprinsregenten en omvisning i tungtvannskjelleren der det ble orientert om utgravingene som har funnet sted for å gjenskape kjelleren slik den var. I kafeteriaen ble det servert Rallarsuppe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.