ISRAEL: – IRAN FORTSETTER MED Å UTVIKLE SITT ATOMPROGRAM

FÅTT TAK I: Israels etterretningsagenter skal ha fått tak i store mengder dokumenter som viser at Iran fortsetter med sitt atomprogram for militær bruk. Foto: Amos Ben Gershom/GPO

Israel hevder de har funnet bevis på at Iran har fortsatt med å utvikle sitt atomvåpenprogram. Statsminister Benjamin Netanyahu hevdet på en pressekonferanse i dag at Israel har funnet 55.000 sider med materiale som tyder på at Iran bryter atomavtalen som de undertegnet i 2015.
– Jeg er her for å fortelle dere én ting: Iran har løyet. Etter at de signerte atomavtalen i 2015, har de gjort det de kan for å skjule filene vi nå har funnet, sier Netanyahu, ifølge CBS News.
Donald Trump har truet med å forkaste avtalen, som ble undertegnet av Barack Obama i 2015. Trump har sagt at han vil fatte en beslutning innen 12. mai om USA skal gjeninnføre økonomiske sanksjoner mot islamiststyret i Iran.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu hevder at Israel har avslørt hvordan Iran i 2017 flyttet sitt hemmelige atom-arkiv til det som ser ut som et vanlig lager i Teheran.
Netanyahu sier Israel nå har ha fått tilgang til det de kaller «atom-arkivet», og at Israel har delt innholdet både med USA og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).
Atomavtalen ble inngått i 2015 mellom Iran og stormaktene USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og EU. Den legger begrensninger på Irans anriking av uran. Den gir også mulighet for internasjonale inspeksjoner av Irans atomanlegg. Som motytelse ble sanksjonene mot Iran opphevet.

MØTTE HVERANDRE: Israels statsminister Benjamin Netanyahu og USAs nyutnevnte utenriksminister Mike Pompeo møttes i Jerusalem søndag. Foto: Amos Ben Gershom/GPO

Det har lenge vært antydet at Donald Trump kommer til å ssi opp avtalen. Etter sitt besøk i Washington i forrige uke, uttalte Frankrikes president Emanuel Macron at han tror Trump kommer til å skrote avtalen.
Dokumentene Israel har fått tak i, skal vise at de iranske lederne lyver når de sier at landet ikke har hatt noe atomprogram og at de aldri har hatt planer om å bygge en atombombe. Iran skal, ifølge dokumentet Israel har fått tak i, ha hatt et offisielt atomprogram til sivilt bruk og et hemmelig program kalt «Project Amad». Dokumentene skal videre vise hvordan Iran har jobbet med å få langdistanserakettene til å bære et atomstridshode.
Det er kjent at Iran allerede har raketter som kan nå Tel Aviv. De skal også nå arbeide med raketter som kan nå enda lengre.

Leave a Reply

Your email address will not be published.