MIFF BER RIKSREVISJONEN GRANSKE OVERFØRINGER TIL PA

GRANSKING: MIFF mener norske skattepenger brukes til å betale lønn ti palestinske terrorister som sitter fengslet i Israel. Bildet viser en buss i Jerusalem som ble utsatt for et selvmordsangrep hvor 19 døde og en rekke personer ble alvorlig såret. Palestinske Hamas tok på seg skylden. Foto: IDF

Organisasjonen Med Israel for fred (MIFF) ber Riksrevisjonen granske UDs økonomiske bistand til det palestinske selvstyret. MIFF ber Riksrevisjonen granske om  UD gjør seg skyldig i «brudd på Straffelovens forbud mot terrorfinansiering og oppfordring til terror» og om UD «gjør seg skyldig i brudd på Straffelovens forbud mot hatefulle ytringer».

MIFF mener at den norske budsjettstøtten til de palestinske selvstyremyndigheter blir kansellert  inn i utbetalinger til palestinske fanger som er dømt for terrorisme.

I brevet MIFF har sendt til UD skriver de:

«Bare de siste to årene har Norge ved Utenriksdepartementet årlig gitt «generell budsjettstøtte» til palestinske selvstyremyndigheter (PA) på 235 millioner kroner. Fra 2008 til 2013 lå årlige overføringer rundt 300 millioner kroner. Bistanden kanaliseres gjennom International Bank for Reconstruction and Development og inngår i midlene som PA disponerer fritt.

MIFF skriver at det ikke er noen tvil om at PA har et sinnrikt, skalert system for å belønne dømte terrorister i israelske fengsler. Også løslatte fanger får fortsatt månedlige utbetalinger. Fanger dømt for terrordrap mot sivile israelske kvinner og barn får i dag flere ganger høyere månedslønn enn palestinske politifolk eller lærere.

Mens PA noen år prøvde å skjule overføringene ved å la pengene gå via PLO, hevder MIFF at PA i sitt 2018-budsjett er åpne om at overføringene til terroristene går fra deres generelle budsjett. Beløpet som går til fangene skal i år være på 7,5 prosent av PAs totale budsjett.

MIFF ber derfor Riksrevisjonen om å undersøke om Utenriksdepartementet ved sin generelle budsjettstønad til PA gjør seg skyldig i brudd på Straffelovens forbud mot terrorfinansiering og oppfordring til terror.

Tekst: MORTEN AASBØ

Leave a Reply

Your email address will not be published.