FENGSEL BLIR MUSEUM OVER KOMMUNISMENS BRUTALITET

PATAREI: Det gamle fengslet Patarei ble

Estland skal bygge opp et museum til minne over ofrene for kommunistisk undertrykkelse. Museet skal ligge i det nedlagte Patarei-fengslet like nord for gamlebyen i Tallinn. Fengslet fungerer  allerede som et minnesmerke tilegnet kommunismens ofre.

Estlands justisminister,Urmas Reinsalu fra partiet Pro Patria, sa under en tale nylig, at dette senteret skal utvides og bli et viktig et museum og forskningssenter på kommunismens brutale og kriminelle historie.

Estland er lovet hjelp og støtte i oppbygning av dette forskningssenteret av andre EU-land som har opplevd at kommunismen har preget deres historie. Ungarn  Kroatia, Latvia, Litauen, Romania, Polen og Tsjekkia har alle lovet å være med på bygge opp senteret.

LIKESTILT: I Estland og resten av Øst-Europa er kommunismen likestilt med nazismen. Foto: Essensielt

Estland har lenge hatt et senter, ledet av Leo Oispuu, som har prøvd å registrere alle estlendere som ble ofre for den kommunistiske undertrykkelsen i det lille baltiske landet. Estland ble okkupert av Sovjetunionen i 1940, og bortsett fra  en treårs periode hvor de var okkupert av tyske nazistyrker, holdt Sovjet landet i et jerngrep helt frem til frigjøringsprosessen begynte på slutten av 1980-tallet. 

Estland ble selvstendig igjen i 1991.

Patarei ble bygd som en sjøfestning tidlig på 1800-tallet. Festningen fungerte som et fengsel fra 1920 til 2002. Under sovjettiden var det et fryktet fengsel som også hadde politiske fanger.

Leave a Reply

Your email address will not be published.