BELLONA: – LAKS TIL KINA ER BLITT ET MILJØPROBLEM

MED FLY: Det meste av lakseeksporten til Asia går med fly.

Ifølge Bellona er flyfrakt av norsk laks til Kina og andre asiatiske land blitt et stort miljøproblem. Flyfrakten av laks gir like høye utslipp som all norsk innenriks luftfart, ifølge miljøorganisasjonen. Et kinesisk selskap har på to uker sendt fire jumbojeter med laks fra Norge til Kina.

Seniorrådgiver Anders Karlsson-Drangsholt i Bellona sier til Dagens Næringsliv at å sende laks med fly til Kina ikke er fremtidsrettet.

Ifølge Bellona-rådgiveren har en kilo oppdrettslaks levert på bil i Oslo et «avtrykk» på 3,3 kilo CO2. Det øker til 8,6 kilo CO2 under flyture nil Beijing.

–Det sier seg selv at det ikke er forenlig med halvering av klimautslipp innen 2030, som FNs klimapanel har konkludert er nødvendig, sier Karlsson-Drangsholt.

Bellona mener båt er et fullgodt alternativ for frakt av laks til Asia, enten frossen som gir like god kvalitet, eller nedkjølt ved hjelp av ny teknologi som hindrer nedbrytningen.

Markedsdirektør Asbjørn Warvik Rørtveit i Norges sjømatrådsier til DN at det å få produktet raskt frem til kunden er helt sentralt for smaksopplevelsen, derfor har flyfrakt vokst frem som et alternativ.

– Veksten har vært liten de siste årene, så det er mer sannsynlig å snakke om en verdiøkning i den målestokken. Der ligger vi foran skjema, sier Rørtveit. Han forteller at det pågår mye arbeid for å utvikle både fryse- og kjøleteknologi for fisk, samt øke andelen filetert fisk ut av Norge, slik at vekten som fraktes blir mindre, sier han.

Han understreker også at utslippene fra fly går ned – noe som også vil hjelpe.

Geir Ove Ystmark, administrerende direktør for Sjømat Norge, understreker at laks er klimavennlig, og selv med flyfrakt til Japan er den mer klimavennlig enn biff.

– Det er åpenbart at klimaavtrykket øker med flyfrakt til Asia, men tallene fra Bellona tar ikke hensyn til at laksen i stor grad settes på fly som ville gått uansett. Det er betydelig frakt fra Kina til Europa og laksenæringen fyller ofte opp fly som ellers ville gått tomme i retur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.