Utenriksminister Mike Pompeo: – Enorme bevis for at koronaviruset kommer fra et kinesisk laboratorium

BEVIS: Utenriksminister Mike Pompeo mener det foreligger «enorme bevis» på at corona-viruset kommer fra et kinesisk laboratorium. Foto: CIA

USAs utenriksminister Mike Pompeo mener det foreligger «enorme bevis» på at koronaviruset, som har tatt livet av nesten 250.000 mennesker på verdensbasis, kom fra et kinesisk laboratorium. Påstanden ble fremsatt i et intervju med TV-kanalen ABC. Pompeo gjentar dermed  påstanden som president Donald Trump har fremsatt tidligere.

Øverste ansvarlig for USAs mange etterretningsvesener, Richard Grenell, har tidligere sagt at de fremdeles jobber med med å endelig fastslå om viruset kom etter menneskelig kontakt med smittede dyr eller om det ble til ved et uhell i et laboratorium.

Det aktuelle laboratoriet i byen Wuhan, Wuhan Institute of Virology, har drevet forskning på SARS-viruset og andre virus som kan bli overført fra dyr til mennesker. Laboratoriet er underlagt Det kinesiske vitenskapsakademiet.

Kinesiske myndigheter er blitt kritisert for at de lenge holdt utbruddet av Korona-viruset hemmelig, men de har avvist påstander om at virusutbruddet hadde sitt utspring her.

Pompeo var i intervjuet skarp i sin kritikk av Kina, men han ville ikke svare på om at han trodde koronaviruset var blitt spredd med vilje av kineserne.

Kritikerne av president Trump antyder at  de siste utspillene fra Trump og Pompeo er et for forsøk på å trekke oppmerksomheten vekk fra problemer med å stanse pandemien i USA. Snaue 250.00 mennesker har  dødd i pandemien på verdensbasis så langt.over 3,5 millioner er smittet.      

USA har tidligere gjentatte ganger tatt til orde for at kineserne må slippe uavhengige forskere inn i laboratorier i Wuhan for å finne årssaken til en av de verste pandemiene verden har opplevd siden Andre verdenskrig. USA mener det er viktig å finne årsaken til at viruset ble til for å unngå en tilsvarende pandemi i fremtiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Leave a Reply

Your email address will not be published.