Ortodoks prest suspendert

Dmytro Ostanin er ukrainer og prest i Den russisk-ortodokse kirke i Bergen som holder til i det som tidligere var Søreide bedehus. Nå har kirkeledelsen i Moskva suspendert ham som prest og truer med kirkelig rettsak i Moskva. Kirken i Bergen består hovedsakelig av ukrainske flyktninger.

UKRAINER: Dmytro Ostanin er ukrainer og prest i en ortodoks meninghet i Bergen som tilhører Moskva-patrikatet. Menigheten består stort sett av ukrainske flyktninger. Nå har kirkeledelsen i Moskva suspendert ham som prest og truet med kirkelig rettsak i Moskva. Foto: Privat

– Jeg frykter at jeg skal bli fengslet. Jeg er ikke så sterk som Navalny. Jeg har to barn så det hadde vært uakseptabelt for meg å havne i fengsel, sier den ukrainske presten Dmytro Ostanin til Vårt Land
I mars fratok Moskva-patriarkatet, Den russisk-ortodokse kirkes høyeste ledelse, Ostanin jobben som forstander i Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen. Ostanin har vært prest i denne kirken siden 2007. Kirken har medlemmer fra Russland, Ukraina og andre land i det tidligere Sovjetunionen.
Det var i forrige uke at Ostanin fikk en e-post med beskjeden om at han er suspendert inntil videre. Ingenting i e-posten forteller hva han er mistenkt for.
– Det kommer egentlig uten noen forklaring. Jeg har hørt at detaljene rundt hvorfor jeg er blitt suspendert skal komme på bordet i en rettssak. I e-posten står det at jeg er suspendert inntil videre beslutning, som da vil komme i retten, forteller Ostanin
Ostanins skjebne skal bli avgjort i en kirkelig rettssak i Russland, men Ostanin har ingen planer om å være med på den.
– Jeg vil ikke dra fordi det er en risiko for meg. Mange prester og venner som bor i Russland sier til meg at jeg skal bli stoppet allerede på flyplasen.
han innrømmer at det er en risiko å dra til Moskva nå.
– Nei, jeg frykter ikke for meg selv, men jeg frykter for Ukraina og ukrainere. Jeg jobbet med ukrainere fra begynnelsen av krigen, allerede i 2014. Da den aktive fasen av krigen startet i 2022, begynte jeg å jobbe med flyktninger i kommunen som flyktningkonsulent, og som tolk i tolketjenester. Vi i menigheten besøker mottak med ukrainske flyktninger med humanitær hjelp, forteller han til Vårt Land
Han er redd for at hvis det kommer en annen prest, vil all hjelp stanse.

Den ortodokse presten kommer fra Ukraina, men er norsk statsborger. Han har jobbet i Flyktningetjenesten i Bjørnafjorden siden krigens utbrudd og hjulpet ukrainske flyktninger i Norge.

Menigheten til Ostanin er underlagt Moskva-patriarkatet, men Ostanin og mange i menigheten har engasjert seg i veldedig arbeid til støtte for Ukraina helt siden 2014.
Penger, klær og andre varer har blitt sendt til veldedige fond og hjelpetiltak i Ukraina. Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022, intensiverte de hjelpearbeidet.
I tidligere intervjuer med Ostanin kom det frem at mange har forlatt menigheten og valgt andre menigheter med en annen linje. Flere har sendt brev til Moskva og klaget på at presten støtter Ukraina. Ostanin sier at nesten alle de aktive i menigheten er flyktninger fra Ukraina. Ostanin forteller videre at hvis en prest eller en menighet ikke står med Moskva-patriarkatet, så skjer følgende: Først fratar de presten stillingen som forstander. Så suspenderer de presten og venter på at ting har roet seg Alle skal glemme hva som har skjedd og for å sikre at ingenting kommer i media. Når det ikke lenger er noe liv i menigheten, så bytter de alt. De får inn en annen prest og et nytt styre og da overføres de eiendommen til en helt ny menighet.
– Dette er vanlig i Russland og de prøver akkurat samme strategi i Norge, mener Ostanin.

Menigheten til Ostanin holder til i et gammelt bedehus som ligger like ved Norges viktigste marinebase, Haakonsvern. Dagbladet påpekte dette i en artikkel i 2022, en artikkel som Ostanin klaget inn til Pressens faglige utvalg. Artikkelen hadde tittelen «Russere kjøpte eiendom ved marinebase», men Ostanin påpekte i PFU-klagen at de ikke er russere ettersom menigheten har mange ukrainske medlemmer, samt medlemmer fra andre nasjoner.
– Det er paradoksalt at jeg vant PFU-saken, og at jeg da følte jeg måtte beskytte min menighet for mistanke, for å nå finne meg i en slags motsatt situasjon. Jeg er bekymret for hva som vil skje hvis det nå kommer inn en pro-russisk prest. For da kan det bli en sikkerhetsrisiko, sier Ostanin til Vårt Land. Vi har ukrainere i kirken som har mistet sine hus i Ukraina på grunn av Russland. De har fått et nytt hjem her. Nå står de i fare for å tape det igjen, hvis patriarkatet overfører menigheten vår til en annen prest, sier Ostanin.

PATRIARK KIRILL: Patriark Kirill eri dag overhodet for den russisk ortodoske kirke og har et nært samarbeid med Putin-regimet.

Tekst: MORTEN AASBØ

Leave a Reply

Your email address will not be published.