dagpenger

RIKSREVISJONEN: Behandlingen av dagpengesaker har ikke god nok kvalitet

RIKSREVISJONEN: Behandlingen av dagpengesaker har ikke god nok kvalitet

  Riksrevisjonen mener at Nav ikke har tilstrekkelig kontroll med at de som får dagpenger faktisk er arbeidssøkende. Nav betalte i fjor ut 15,45 milliarder kroner i dagpenger. – Vi konstaterer at arbeids- og velferdsetatens behandling av dagpengesaker ikke har god nok kvalitet. Rapporten vår påpeker at etaten ikke sikrer at de som mottar dagpenger, […]