Riksrevisjonen

MIFF BER RIKSREVISJONEN GRANSKE OVERFØRINGER TIL PA

MIFF BER RIKSREVISJONEN GRANSKE OVERFØRINGER TIL PA

Organisasjonen Med Israel for fred (MIFF) ber Riksrevisjonen granske UDs økonomiske bistand til det palestinske selvstyret. MIFF ber Riksrevisjonen granske om  UD gjør seg skyldig i «brudd på Straffelovens forbud mot terrorfinansiering og oppfordring til terror» og om UD «gjør seg skyldig i brudd på Straffelovens forbud mot hatefulle ytringer». MIFF mener at den norske […]

RIKSREVISJONEN: Behandlingen av dagpengesaker har ikke god nok kvalitet

RIKSREVISJONEN: Behandlingen av dagpengesaker har ikke god nok kvalitet

  Riksrevisjonen mener at Nav ikke har tilstrekkelig kontroll med at de som får dagpenger faktisk er arbeidssøkende. Nav betalte i fjor ut 15,45 milliarder kroner i dagpenger. – Vi konstaterer at arbeids- og velferdsetatens behandling av dagpengesaker ikke har god nok kvalitet. Rapporten vår påpeker at etaten ikke sikrer at de som mottar dagpenger, […]