SOmalia

FOLK FRA KOSOVO, AFGHANISTAN, SOMALIA OG IRAK TOPPER KRIM-STATISTIKKEN I NORGE

FOLK FRA KOSOVO, AFGHANISTAN, SOMALIA OG IRAK TOPPER KRIM-STATISTIKKEN I NORGE

Kriminaliteten blant innvandrere fra Kosovo, Afghanistan, Somalia og Irak er – selv når det er justert for alder – godt over det dobbelte av det den er blant den øvrige befolkningen i Norge. Det viser en undersøkelse om kriminaliteten blant innvandrere gjort av SSB. Kriminaliteten blant etterkommere av innvandrere er langt høyere enn blant foreldregenerasjonen.Statistisk […]