NRK faller mest på omdømmemåling, og det med god grunn

NRK faller fra 11. til 38. plass i omdømme blant Norges 50 mest synlige virksomheter. Mange av deltakerne i målingen etterlyser bedre og mer nyansert nyhetsjournalistikk. MIFF ønsker velkommen etter.

Av Conrad Myrland
Leder i Med Israel for fred (MIFF)

NRK faller på alle områder i analysen, og mest innen produkter og tjenester, skriver nyhetsbyrået NTB. I fjor scoret NRK 76,4 av 100 mulige i analysen til RepTrak Norge, i år er poengsummen redusert til 64,1. Folk klager på lisens, for mange repriser og dårlige programmer. Men “mange svarer også at nyhetsjournalistikken må bli bedre og mer nyansert”. NTB spekulerer i om dette “kan ha en sammenheng med den mye omtalte romreportasjen i vinter”.
Det har det nok. Kanskje det også har sammenheng med noe annet? Kanskje stadig flere blir oppmerksom på NRKs snevre historiefortelling fra Midtøsten?

Stadig flere ser NRKs snevre fortelling

NRKs dekning representerer og gjenspeiler en klar narrativ av konflikten, påpekte Midtøsten-forsker Cecilie Hellestveit da hun leverte sin rapport til Kringkastingsrådet i april 2011. “Denne narrativen rommer på langt nær alle virkelighetsforståelsene som finnes i og om konflikten,” skrev hun. I sin gjennomgang fant hun at skjevheten forsterker seg i perioder med stort fokus på konflikten. NRK stiller ikke tilstrekkelig spørsmål ved sin egen grunnholdning, slo Hellestveit fast.
10. februar gikk NRK Dagsrevyen et skritt utenfor de gamle opptråkkede stier. Journalist Tormod Strand satte fokus på jødehatet og demoniseringen av Israel som blir kringkastet av palestinske myndigheters offisielle tv-stasjon (PA TV).
Som en god bekreftelse på NRKs fasttømrede partiske linje, vakte innslaget stor overraskelse i Ramallah. Nyhetsredaksjonen i PA TV var så overrasket over at det kom kritikk fram på NRK, at de ringte PAs ambassadør i Oslo for å få forklaring. Strands reportasje var unntaket som bekreftet regelen: NRK retter svært sjelden et kritisk lys mot de Fatah-dominerte palestinske selvstyremyndighetene.

Stadig flere ser NRKs ekstreme overfokus

12. mars satte NRK Brennpunkt fokus på Norges krigføring i Libya. To år etter krigen kom det forsiktig kritikk mot norske myndigheters håndtering av konflikten. Det kommer tydelig fram i Brennpunkts reportasje at norske myndigheter har vært fullstendig uinteressert i å granske hva våre soldater gjorde i Libya. Samtidig gir regjeringen millioner av kroner årlig til israelske, palestinske og internasjonale organisasjoner som jobber på spreng for å granske og sverte israelske soldater. NRK har aldri kritisert denne dobbeltmoralen.
Tvert imot, NRK er selv en tung aktør i den norske industrien som gir fullstendig ulik oppmerksomhet på norsk og israelsk krigføring. (Nyhetsbyrået NTB er også en tung aktør.)
Mange husker hvordan NRK skapte løgnbilder av Israel under den andre intifadaen. Når det nå kommer fram at norske soldater i Afghanistan har drept tusentalls afghanere uten noe i nærheten av en tilsvarende dekning i NRK, er det ikke rart at mange mister tillit til kanalens rapportering.
Et annet eksempel på NRKs ekstreme overfokus kan nevnes. Norske våpen er brukt i større stil i blodige kriger med høy andel sivile tap, som for eksempel Kosovo, Irak og Afghanistan. Men dette er lite interessant dersom Israel kan svertes. NRK velger heller å problematisere at ett våpen, produsert av en norsk-eid fabrikk i USA, ble brukt i Gaza-krigen, en krig med relativt lave sivile tapstall.

Stadig flere ser nøkternhet og propaganda side om side (m)

Brukerne etterlyser at nyhetsjournalistikken til NRK må bli bedre og mer nyansert. Kanskje kommer det av at de i det siste har sett forskjellen på god og dårlig journalistikk, forskjellen på å bli lurt av propaganda eller informert av nøkternhet?
NRKs nåværende Midtøsten-korrespondent har absolutt bidratt til større nøkternhet og profesjonell rapportering fra området. MIFF er kjent med, fra en sentralt plassert kilde i tv-kanalen, at antall klager til NRK er dramatisk redusert etter at Sigurd Falkenberg Mikkelsen overtok etter Sidsel Wold. Vi vil tro det også er mye mindre enn da Lars Sigurd Sunnanå og Odd Karsten Tveit var bak mikrofonen.
Under konflikten mellom Hamas og Israel i november 2012 ble Falkenberg Mikkelsens nøkterne tilnærming veldig tydelig i kontrast til Odd Karsten Tveits propagandaspråk. – Israel bombarderer 1,7 millioner mennesker på Gaza-stripen, sa Tveit. – Inntrykket mitt er at Israel prøver å unngå sivile tap, sa Falkenberg Mikkelsen tidligere i samme sending.
Med ny Midtøsten-korrespondent har NRK tatt et skritt i riktig retning. Det gjorde de også da de tok inn min kronikk om hvordan det falske bildet av Israel skapes.
Men det må flere skritt til for å snu omdømmet når det gjelder rapporteringen fra Midtøsten. For den snevre historiefortellingen fortsetter. Feil og mangler florerer. Når Peace Now melder at to utposter med til sammen 13 brakker er satt opp, melder NRK at “to nye ulovlige bosetninger er blitt etablert”. Når Peace Now skriver at det er første gang siden 2005, utelater NRK dette. Når byggetillatelse er gitt i 3000 nye boliger, skriver Nrk.no 3000 nye bosettinger. Når NRK skriver at bosetningen E1 vil dele Vestbredden i to, stemmer det ganske enkelt ikke med kartet. (Merk at alle eksempler lenket til i dette avsnittet er hentet bare fra det siste halve året!)
I over 30 år har MIFF etterlyst bedre og mer nyansert nyhetsjournalistikk fra NRK. Det er flott at stadig flere gjør det samme!

MER BALANSERT: MIFF etterlyser en mer balansert dekning av konflikten mellom Israel og palestinerne. Her to israelske soldater ved en kontrollpost nord for Jerusalem. Foto: Morten Aasbø

Leave a Reply

Your email address will not be published.