– Bistand kan være skadelig

Jørund Rytman, som er FrPs bistandspolitiske talsmann, mener at Norads rapport om sivilsamfunnsstøtten avslører flere svakheter ved norsk bistand. – Rapporten viser at det er flere ting å ta tak i. Det er for mye penger som blir igjen i Norge. Dette er noe FrP har reagert på lenge. Vi har mange norske organisasjoner med mesteparten av driften sin i Norge, men formålet med bistand er jo å hjelpe fattige der de er, sier Rytman.

Norge har i perioden 2011 til 2015 brukt om lag 33 milliarder kroner på bistand via «sivilt samfunn» – ulike ikke-statlige organisasjoner. I 2015 fikk 992 ulike organisasjoner støtte, og de fleste av disse er norske. Norad-sjef Jon Lomøy uttalte til Bistandsaktuelt at dagens modell på støtte til sivilt samfunn gjør at for mye penger og makt blir igjen i Norge.
– En annen ting som jeg merket meg i rapporten er at sivilsamfunnsstøtten, selv om den er velment, kan undergrave samfunn man ønsker å hjelpe. I mange land drives for eksempel mange utdannings- og helsetilbud av internasjonale organisasjoner. Det kan medføre at lokalbefolkningen mister den nødvendige kontakten med myndighetene. Det er veldig uheldig for utvikling av demokrati, sier Rytman.
Sivilsamfunnsorganisasjoner står for en betydelig del av tjenestetilbudet i enkelte land, særlig innen helse og utdanning. 25 prosent av tjenestene innen utdanning og helse i Etiopia, 10-15 prosent av utdanningstilbudet i Nepal og 70-85 prosent på helse og utdanning i Haiti drives av slike organisasjoner.

– Dette kan gjøre at myndighetene fraskriver seg ansvar. Offentlige midler som kunne ha blitt brukt til helse og utdanning, blir brukt til formål som ikke har befolkningens beste for øye, eller forsvinne i korrupsjon, sier Rytman.
Norad-rapporten siterer den lokale NGOen Paung Ku i Myanmar, som sier at økt støtte fra Vesten ikke bare bidratt positivt til sivilsamfunnet, men har i noen grad undergravd det. Vestlige givere støttet kun organisasjoner som var med på målsettinger satt at giverne. Dette undergravde lokalt eierskap, lokal kunnskap og lokal deltaking. Vårt Land skriver 9. desember om en skole i Malawi som blir støttet av tolv ulike sivilsamfunnsorganisasjoner, blant annet fra Norge. Resultatet av sterke donorpreferanser var kaos, misnøye og svekket kvalitet på utdanningen.
– Sivilsamfunnsorganisasjoner gjør mye bra, men vi trenger å vurdere dem med et mer kritisk blikk. Hittil har man bare pøst på penger, men nå må vi ta en pause og få et overblikk. Slike eksempler viser at av og til kan man gjøre mer skade enn gagn, sier Rytman. FrP mener at virkelig utvikling skapes på grasrotnivå, der folk selv tar ansvar for egen utvikling. Dette kan ikke styres utenfra, men må vokse fram i landene selv, sier Rytman.

MER SKADE ENN GAVN: Bistand kan av og til gjøre mer skade enn gang, mener Jørund Rytman, bistandspolitisk talsmann for FrP. Foto: Ilja C. Hendel/FrP

Leave a Reply

Your email address will not be published.