Vil ha slutt på kvantumrabatter i straffesaker

Regjeringen vil ha slutt på kvantumrabatter i straffesaker, og vil samtidig heve maksimalstraffen i saker med flere lovbrudd.
Fremskrittspartiet ønsker strengere straffer for alle typer kriminalitet, og har i regjering sørget for å heve forvaringsstraffen til 30 år. Nå kommer også forslag om endringer i straffeloven og straffeprosessloven på høring.

For de aller mest alvorlige lovbruddene, som i dag kan straffes med inntil 30 år, foreslås en heving av maksimalstraffen til fengsel inntil 40 år i saker med flere lovbrudd.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) signaliserte like før han overlot departementet til kollega Per-Willy Amundsen, at Fremskrittspartiet vil at de som begår kriminalitet skal straffes for den, og ikke få kvantumrabatt for å begå enda mer kriminalitet.
– Forslaget gir domstolene et klart signal om at straffenivået må skjerpes i saker hvor gjerningsmannen har begått flere alvorlige lovbrudd, sier Anundsen.
Bakgrunnen er at retten, ved pådømmelse av flere lovbrudd, utmåler en felles straff for alle lovbruddene, som normalt vil være lavere enn summen av straffene hvert av lovbruddene ville kvalifisert til alene.

INGEN KVANTUMRABATT: FrP , og nå avgått statsråd Anders Anudsen, vil at folk som begår kriminalitet skal straffes for den, og ikke få kvantumrabatt for å begå enda mer kriminalitet. Foto FrP

Leave a Reply

Your email address will not be published.