President Abbas har ikke stoppet støtten til terrorister og deres familier

Donald Trump og palestinernes president, Mahmoud Abbas , under ders møte i Betlehem. Foto: The White House

De palestinske selvstyremyndighetene i Ramallah fortsetter å betale penger til familier av fengslede terrorister i israelske fengsler. Under Donald Trumps besøk i Midt-Østen, hvor han og utenriksminister Rex Tillerson møtte president Mahmoud Abbas i Betlehem, skal Abbas angivelig ha lovet at de skal slutte med ordningen med å økonomisk hjelpe familiene til fengslede terrorister.
Reuters melder nå at Palestinian Authority (PA) ikke har stoppet pengestrømmen til terroristfamiliene, men prøver å skjule dem under andre betegnelser eller utgiftsposter.
En byråkrat i PA forteller til Reuters, under løfte om anonymitet, at det aldri har vært snakk om å kutte den økonomiske støtten til palestinere som dreper sivile i terroraksjoner. Men at de har forsøkt å gjøre det på en mer diskret måte.
Utenriksminister Rex Tillerson kom hjem fra Israel/Palestina og fortalte utenrikskomiteen i Senatet at PA hadde intensjoner om å stoppe støtten til terroristenes familier.
Trump skal ha tatt opp denne økonomiske støtte både ved Abbas besøk i USA i vår, og under Trumps møte med Abbas i Betlehem.
Men nå viser det seg at det ikke finnes noe som tyder på at praksisen med å sørge for gode «trygder» til folk som er avhengig av terroristene og dermed gjøre det lettere for terroristene. ved siden av å betale familiene en viss månedlig sum, får også de fengslede terroristene penger – enten direkte for å kjøpe seg goder – eller på en konto som vil være solid når de en gang slipper ut – ofte ved hjelp av fangeutvekslinger mellom Israel og PA. Denne støtte til terroristene og deres familier skal ha kostet PA ca. ni milliarder kroner bare de siste fire årene.
De palestinske myndighetene mottar store pengesummer av blant annet Norge, men også fra USA. Det har vært antydet at PA har et årlig budsjett på en sum tilsvarende 25 milliarder norske kroner. Det meste kommer som hjelp fra land som Norge og USA, men også den israelske staten overfører penger til PA som de har krevd inn i avgifter og toll.
Et nytt lovforslag, kalt Taylor Force Act, etter en amerikansk statsborger som ble knivstukket av en palestinske terrorist i Israel i fjor, skal gjøre det lettere for USA å holde tilbake penger når det avsløres at PA betaler penger til fengslede terrorister og deres familier.

Leave a Reply

Your email address will not be published.