ETTERLYSTE KRIMINELLE LEVER PÅ NAV-PENGER I UTLANDET

 

Opptil 2000 personer er på flukt fra politiet og oppholder seg i utlandet hvor de lever av NAV-penger. Nå lover justisminister Per-Willy Amundsen å gjøre noe med saken.
– Dette er en uakseptabel problemstilling at personer som har begått straffbare handlinger, skal leve på trygd, finansiert av skattebetaleres penger. Det er jeg veldig opptatt av at vi skal gjøre noe med, og vi kommer til å gjøre noe med det, sier justisminister Per-Willy Amundsen til TV 2.

LOVER Å SETTE EN STOPPER: Justisminster Per-Willy Amundsen lover å sette en stopper for NAV-utbetalinger til kriminelle på flukt. Foto: Olav Heggø, Fotovis

– Vi vil jobbe frem endringer i straffeprosessloven som gjør det mulig å administrativt gå inn å stoppe trygdeutbetalingene, sier Amundsen.
I dag har ikke NAV anledning til å stanse trygdeutbetalinger, og politiet har heller ikke tilgang til informasjon om de etterlyste forhold til NAV.
Bare i Oslo skal over 3000 personer være etterlyst av politiet –

 

 

FLUKT MED NAV-PENGER: Mange norske statsborgere er på flukt i utlandet mens de fortsatt mottar NAV-støtte.

på landsbasis er tallet ca. 7000 personer. Det te tallet hr økt dramatisk de siste årene.Mange av de etterlyste er dømt eller mistenkte for grove forbrytelser. Mange av de møter ikke opp til soning når de får beskjed. I stedet velger mange å flykte til utlandet samtidig som de mottar trygd eller NAV-penger som før.
Politiet har mange konkrete eksempler på at ettersøkte forbrytere har reist til utlandet hvor de lever på norske skattebetaleres penger. TV2 har fått tilgang til flere eksempler. En person siktet for seksuell omgang med barn under 14 år. Han får NAV-penger utbetalt til en utenlandsk konto, og oppholder seg sannsynligvis i Egypt eller Syria.
Stasjonssjef Kåre Støylen ved Grønland politistasjon på Oslos østkant gjorde en undersøkelse der han sendte en liste med 1000 etterlyste til NAV. NAV kunne opplyse at godt over 100 av de etterlyste mottok trygd fra NAV. Men NAV kunne av hensyn til taushetsbestemmelsene ikke hjelpe politiet med hvilke personer det gjaldt.
– NAV vet ikke hvem som er ettersøkt, og vi vet ikke hvem som mottar NAV-midler, sier Støylen som mener tiden nå er overmoden for å endre dagens lovverk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.