ASYL-JUKSET: IRAKERE BLE PLUTSELIG SYRERE

SKIFTET: Da krigen herjet i Bagdad (bildet) og resten av Irak, tidlig på 2000-tallet, hevdet asylsøkere at de var irakere. De siste årene har de samme asylantene kommet med syriske pass til UDI og hevdet at de egentlig er  syrere. Flere troverdige kilder i UDI snakker nå om et omfattende asyljuks. Foto: Dbbd88/Wikipedia Commons

De kom til Norge i årene etter tusenårsskiftet og hevdet at de var flyktninger fra Irak. Ca. 13.000 personer – de aller fleste uten ID-papirer. De siste årene har et hundretalls av dem plutselig funnet sine papirer som viser at de syrere og ikke irakere. Flere UDI-ansatte hevder overfor Minevanett at UDI har manglende kontroll med det systematiske asyljukset i etaten.

Under og like etter flyktningekrisen sommeren 2015 og våren 2016 dukket «irakerne» opp igjen opp hos Utlendingsdirektoratet (UDI) med papirer som viste at de egentlig var fra Syria.
« Nå har jeg med mitt ekte pass. Jeg er syrer» Dette var en gjenganger de UDI-ansatte fikk høre fra de «flyktningene» som hadde oppholdt seg flere år i Norge som irakere.
Det hevder en sentral kilde i UDI overfor Minervanett.
Grunnen til denne endringene av nasjonalitet er at om du kan sannsynliggjøre at du er syrer nå som det er krig i hjemlandet, får du asyl i Norge.

DIREKTØR: Ap-mannen Frode Forfang har de siste årene ledet UDI. Foto: UDI

Internt i UDI sies det at 30 prosent sannsynlighet holder for å bli trodd av myndighetene.
Minervanett skriver at Justisdepartementet fikk informasjon fra UDI i 2015, men bortsett fra omtale i Human Rights Service (HRS) har saken i liten grad vært fremme i offentligheten.
De som nå kom, med sine syrisk ID-papirer, fikk nå beskyttelsesopphold, mens de tidligere som irakere hadde fått opphold på såkalt «sterke menneskelige hensyn».
Asylsvindelen skal være anmeldt, men Politidirektoratet kan imidlertid ikke si om anmeldelsene har fått konsekvenser for de som har jukset.
UDIs praksis er basert på at asylsøkerne stort sett gir riktige opplysninger, og kravet til myndighetene er at de må bevise at asylsøkernes opplysninger ikke er sanne. Avslag gir ekstraarbeid for saksbehandlerne. Og avslag krever oppfølging, ettersom de fleste anker til Utlendingsnemda (UNE).
Enkelte år mangler så mange som 90 prosent av asylsøkerne i Norge ID-papirer, selv om de fleste asylsøkere i Norge ikke flykter fra landets myndigheter.
UDI-kildene til Minervanett forteller at omfanget av syljukset er så stort at UDI ikke lenger kan håndtere det, og at mange saksbehandlere og mellomledere er negative til innstramminger i asylpolitikken.
Den politiske kulturen i UDI gjør også at saksbehandlerne ikke alltid følger opp regjeringens politikk. Under den borgerlige regjeringen blir liberaliseringer ivrig fulgt opp, mens innstramninger ofte implementeres ufullstendig. Saksmengden er så stor at etterkontrollen ofte er illusorisk.

Les hele saken på www.minervanett.no

Leave a Reply

Your email address will not be published.