– SALT ER IKKE SÅ FARLIG LIKEVEL 

SALT: Saltproduksjon i Senegal. Foto. Wikipedia Commons

Svenske forskere ved Sahlgrenska Akademien har funnet  ut at et normalt saltinntak er mindre farlig enn tidligere antatt. To teskjeer med salt per dag øker ikke risikoen for hjerte- og karsykdommer eller slag.

I studiet inngikk 94.000 personer mellom  35 og 70 år. Personene, som kom fra åtte forskjellige land,  ble tett fulgt i snitt gjennom åtte år. Sverige var det eneste vest-europeiske landet som inngikk i undersøkelsen.

Forskerne bak undersøkelsen mener det er større helsegevinster  å hente ved å fokusere  på den totale livskvaliteten i stedet for å fokusere på saltinntaket.

I Sverige – og trolig ligger også Norge på samme nivå – er det normale saltinntaket på to teskjeer per dag.

Forsker Annika Rosengren ved Sahlgrenska Akademien, sier til Sveriges Radio at det er liten helsegevinst for middelaldrende personer ved drastisk å kutte i saltinntaket. Man bør heller fokuserer på den generelle  livskvaliteten.

Men hun mener livsmiddelindustrien har et stort ansvar for å redusere saltinnholdet i varer som brød, smør og ost.

– Om man forsøker å minske salttilskuddet generelt som man får ved å kjøpe denne typen mat, så kan vi minske antallet personer som utvikler høyt blodtrykk og dermed unnvike hjerte-og karsykdommer som mange får når de blir eldre, sier Annika Rosengren.

Så konklusjonen hennes er at det ikke finnes noen bevis på at drastiske saltreduksjoner blant godt voksne folk minsker risikoen for hjerte- og karsykdommer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.