– ISRAEL OG NORGE HAR MYE TIL FELLES

Sp-politikeren Ola Borten Moe mener Norge og Israel har mye til felles og ber oss tenke over hvor nært landene står hverandre i verdispørsmål. Han mener det er paradoksalt at så mange nordmenn demoniserer det eneste landet i Midtøsten hvor det er mulig å leve ut frie liv på om lag samme vis som vi lever og feirer her hjemme. Det går frem av et større DN-intervju med den tidligere statsråden i Gahr Støre-regjeringen.

NÆR ISRAEL: Norge står nær Israel i verdispørsmål, mener Ola Borten Moe(Sp).


Borten Moe mener folk i Norge bør bruke nasjonaldagen til å tenke over hvor nært vi står Israel.
– Det unnskylder ikke alt Israel sier og gjør i Gaza nå, men for alle frihetselskende og demokratisk sammenskrudde mennesker bør man legge inn i ligningen at sett fra Tel Aviv er dette også åpenbart et eksistensielt spørsmål. De krefter de kjemper mot ønsker dem bort, forakter alt de står for og livene de lever, sier han til DN.
Stortingsrepresentanten for Sp mener det massive trykket mot et land som har all rett til å forsvare seg, gir grobunn for et økt jødehat.
Han mener vi bør bruke nasjonaldagen til å minnes vår del av ansvaret for Holocaust.
– Det norske statsapparatet var altfor pliktoppfyllende til å samle sammen jøder på vegne av nazistene, sende dem i døden og beslaglegge jødisk eiendom. Det står i skarp kontrast til for eksempel Danmark. Og frem til 1851 nektet Grunnloven jøder adgang til landet. Begge deler er en stor skamplett i norsk historie, fremholder Borten Moe
Han er bekymret for det økende jødehatet i Norge.
– Det er legitimt å demonstrere mot Israels krigføring, men det er ingen tvil om at vi lever i et samfunn der jøder er utsatt og antisemittismen øker. Det er uakseptabelt og må adresseres på 17. mai, sier han.
Borten Moe mener presset mot Israel nå også fører til hat mot jøder i Norge.
– For resultatet av alle ropene om boikott og avsky mot Israel er en demonisering og at Israel er en stat som ikke burde eksistere, sier Ola Borten Moe til Dagens Næringsliv.

FRIE LIV: Israel er det eneste landet i Midt-Østen hvor det er mulig å leve ut frie liv på om lag samme vis som vi lever og feirer her hjemme. Foto: Morten Aasbø/Essensielt

Leave a Reply

Your email address will not be published.