APOLLO 8-ASTRONAUT OG TIDLIGERE AMBASSADØR I NORGE DØDE I FLYULYKKE

Apollo 8-astronaut og tidligere USA-ambassadør i Norge, William Anders, døde momentant i en dramatisk flyulykke med sitt private fly i staten Washigton fredag. Anders var i 1968 med på den første bemannede romferden som gikk i bane rundt månen, og var i en kort periode USAs ambassadør i Norge. William Anders tok også det ikoniske bildet «Jordoppgang». Han ble 90 år gammel og etterlater seg seks barn.

RUNDT MÅNEN: Astronaut William Anders (midten) var med på Apolo 8-ferden og var senere USAs ambassadør til Norge. Her sammen med James Lowell (t.v.) og Frank Borman.

Wiliam Anders var alene om bord i det lille veteran-flyet (Beech A45) som krasjlandet utenfor San Juan-øyene i delstaten Washington helt nordvest i USA.
William Anders ble født i Hong Kong og hadde en lang karriere bak seg i det amerikanske flyvåpenet før han ble med Gemini- og Apollo-programmene.
Sammen med James Lovell og Frank Borman var Wiliam Anders med på den epokegjørende Apollo 8-ferden i 1968. Anders var også såkalt backup for Gemini 11 og Apollo 11-ferdene.
William Anders var også en kort periode USA ambassadør i Norge under G. Fords president-periode. Anders og hans kone var i Norge på en PR-tur i etterkant av Apollo 8-ferden, og de ble begge fascinert av den norske naturen de så på Vestlandet. Og da de fikk beskjed om at William Anders var ønsket i utenrikstjenesten, sendte de en forespørsel om Norge var ledig.

Anders eller hans kone hadde ingen familiær tilknytning til Norge og de var begge aktive katolikker. Under Apollo 8-ferden leste Wiliam Anders opp en del vers fra Bibelens Første Mosebok – en sending som ble sett av millioner av TV-seere verden over.
Apollo 8-ferden ble ledet av Frank Borman – som også nådde en høy alder. Bormann døde i fjor og ble 95 år gammel. Tredjemann fra Apollo-ferden, James Lovell, er fortsatt i live og er i dag 96 år.
Wiliam Anders var en entusiastisk flyver selv om han hadde nådd en høy alder. Han fløy en Beech A45-maskin da ulykken skjedde. Årsaken til krasjen er foreløpig ukjent.

Anders bodde i området hvor han døde, men han hadde også et hus i solfylte California i nærheten av San Diego.

SETT FRA MÅNEN Jordkloden sett fra åmånen. Bildet “Jordoppgang” tatt av William Anders ble ikonisk som det første fargebildet tatt av jordkloden sett fra månen.

Tekst: MORTEN AASBØ Foto: NASA, Wikipedia Commons

Leave a Reply

Your email address will not be published.