SAMMENHENG MELLOM IQ OG FYSISK FORM SENERE I LIVET

IQ: Danske forskere har påvist sammenheng mellom høy IQ og fysisk form senere i ivet. Foto: Dollarphotoclub

Det er sammenheng mellom menns intelligens og deres fysiske form. En dansk studie viser at jo smartere mennene var som unge, desto bedre var deres fysiske presentasjoner når de ble 48-56 år.

Studien, som er omtalt på www.forskning.no, slår hull på myten om at hyperintelligente professorer og andre med høy intelligens ofte er svake fysisk eller lar kroppen forfalle.

En studie ved Institutt for folkehelse ved Københavns Universitet viste at danske menn som fikk målt høy IQ som unge, var sterkere fysisk enn sine jevnaldrende i 50-års alderen.

De danske forskerne målte mennenes fysiske ytelser flere steder på kroppen – blant annet testet de håndtrykket, ryggstyrken, leggspensten, hvor enkelt de kom seg opp fra en stol samt balansen. Ca. 3000 danske menn deltok i undersøkelsen.

Stipendiat Rikke Hødal Meincke ved Senter for sunn aldring sier til nettstedet forskning.no at jo høyere scoring på intelligenstester i tidlig voksen alder, jo sterkere var deltakerne i ryggen, bena og hendene midtveis i livet. Også balanseevnen var bedre hos de med høy IQ-score tidligere i livet.

Noen eksakt forklaring på hvorfor det er en sammenheng mellom IQ i ungdommen og fysisk styre midtveis i livet, har ikke forskerne. Men de antyder en teori om at folk med høyere intelligens lever sunnere fordi de lettere forstår og tolker helseinformasjon riktig. Det kan igjen føre til at de trener mer og mer regelmesssig enn andre menn i samme alder.

En relativt fersk norsk undersøkelse viste at norske menn med høy utdannelse i gjennomsnitt lever syv år lengre enn menn med bare grunnskolen.

Helsegevinsten ved fysisk aktivitet er godt dokumentert. En undersøkelse ved svenske Karolinska Institutt viste at fysisk aktivitet hjelper mennesker med dårlig hukommelse. Trening hjelper blodstrømmen til hippocampus, som er den delen av hjernen som spiller en viktig rolle for hukommelse og læring. Ved aerob trening (jogging, svømming, sykling og lignende hvor du puster inn like mye surstoff som du forbruker), vil du sørge for økt blodgjennomstrømning i hippocampus. Tidligere var det godt dokumentert at dette gjaldt unge mennesker. Den svenske studien viste at det samme gjelder for eldre mennesker.

Hukommelsen forringes også av overvekt og røyking. Grønn te har derimot en positiv effekt på hukommelse – sammen med fysisk aktivitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.