FINLAND: STRAMMER TROLIG INN ASYLPOLITIKKEN YTTERLIGERE

SENATSTORGET: Helsinkis katedral troner over Sentatstorget sentralt i Helsinki i vinterskrud. Før vinteren setter inn vil finnene trolig ha strammet inn ytterligere i landets asyl- og innvandringspolitikk. Foto: Colorbox

Finland, som tradisjonelt har hatt den mest restriktive asyl- og flyktningepolitikken i Norden, vil nå trolig stramme inn ytterligere. Innstramningene kommer etter at Finland har opplevd den første terrorattentatet fra en asylsøker.Nå tyder mye på at den finske regjeringen vil kriminalisere det å skjule asylsøkere og illegale innvandrere samt å frata terrorister finsk statsborgerskap.
Det er terrorattentatet i den vestfinske byen Åbo nylig, hvor en illegal innvandrer fra Marokko knivdrepte to kvinner og alvorlig skadet en rekke andre, som er bakgrunnen for den forventede skjerpingen.
Blant forslagene som trolig vil bli vedtatt, er at asylsøkere som har fått avslag på sin søknad skal granskes om de kan utgjøre en fare for landets sikkerhet. De som myndighetene anser kan utgjøre en risiko, skal tas hånd om. De som gjemmer illegale innvandrere, kan straffes og det skal være mulig å frata folk finsk statsborgerskap ved terrorhandlinger hvis vedkommende har et dobbelt statsborgerskap. Det skal også være mulig å oppheve en flyktningestatus.
Finland førte frem til 2015 en svært streng asyl- og innvandringspolitikk. Men det året fikk Finland den desidert største endringen i antall asylsøkere i hele Europa. Økningen var på hele 800 prosent fra årets før. Det kom mer enn 32.000 asylsøkere til Finland i 2015. Økningen ble tilskrevet positive signaler fra landets myndigheter. Den største gruppen i 2015 var irakere.

STATSMINISTER: Finlands statsminister Juha Sippilä fra Centern leder en regjering som trolig vil stramme inn asyl- og flyktningepolitikken ytterligere i løpet av høsten. Foto: Centern

I fjor falt antallet asylsøkere til ca. 5000 etter at Tyskland, Danmark og Sverige innførte en grensekontroll som gjorde det svært vanskelig å benytte disse landene som transittland for videre reise til Finland. Også avtalen mellom Tyrkia og EU bidro til den dramatiske nedgangen.
Finland skjerpet – i likhet med Norge reglene for folk som reiste via Russland.
Finland innførte regler som gjordet det forbudt å sykle over den finske-russiske grensen. De gjorde det også ulovlig å bruke offentlig transport uten gyldig visum for reiser fra Russland til Finland.
I 2015 ble det innvandringskritiske partiet Sannfinnene landets nest største parti, og gikk i regjering sammen med Centern og det konservative Samlingspartiet.

UTENRIKSMINISTER: Timo Soini tilhører utbrytergruppen fra Sannfinnene. Han er nå utenriksminister i trepartisregjeringen i Finland. Foto: Wikipedia Commons

Sannfinnene ble splittet i juni i år da en rekke medlemmer gikk ut av partiet etter at Jussi Halla-aho fra partiets høyreside ble valgt til ny leder. Utbrytergruppe – som kaller seg Sininen tulevaisuus (Blå fremtid) – har fortsatt samarbeidet med regjeringen bestående av Centern og Samlingspartiet og hvor Juha Sipilä fra Centern er statsminister og den tidligere ledere for Sannfinnene, Timo Soini, er utenriksminister.

 

Finland har det siste året vært langt strengere enn nabolandene i Norden – og avviste i 2016 to tredjedeler av alle asylsøknader. Det er langt høyere andel enn nabolandene i Norden. De siste to årene har de fleste asylsøkere i Finland kommet fra Afghanistan, Somalia og Syria – asylsøkere som i resten av Norden har langt lettere for å få sine søknader innvilget.
Men etter forrige månedens terrorattentatet i den vestfinske byen Åbo, vil finnene nå trolig stramme inn ytterligere i en asyl- og innvandringspolitikk som allerede er den strengeste blant de nordiske landene.

Tekst: MORTEN AASBØ

Leave a Reply

Your email address will not be published.